Indywidualne sesje kariery

Kiedy skorzystać z sesji doradczej / coachingowej? 

  • Kiedy potrzebujesz rozmowy, 
  • preferujesz kontakt z drugą osobą, 
  • chcesz bardziej poukładać myśli, 
  • podjąć ważną decyzję lub bardziej poznać siebie,
  • kiedy zależy Ci na zdobyciu pewnych narzędzi, umiejętności do kierowania i zarządzania swoją karierą, decyzjami życiowymi w przyszłości

Spotkanie doradcze jest swoistą "stop klatką" pomagająca w spojrzeniu w siebie i rozeznanie w sobie. Doradztwo zawodowe w dużej mierze opiera się na samoświadomości, zatem efekt pracy będzie zależał od zaangażowania i samoświadomości młodej osoby. 


Wiele osób pyta czym jest coaching / doradztwo kariery? 

Zazwyczaj odpowiadam, czym nie jest? 

Nie jest psychoterapią, czyli nie analizujemy, ani nie wgłębiamy się we wrażliwe obszary osoby radzącej się. Czasami się zdarza, że dotykamy rzeczy ważnych mających rozwojowy, odkrywczy, terapeutyczny charakter (np. rozmawiamy o wartościach lub zauważamy pewne strategie działania) lecz nie analizujemy tego dogłębnie. Poruszamy się tak głęboko na ile mamy na to chęć ale też i możliwość (młoda osoba ma do tego dostęp).

Ponadto pamiętajmy, że nastolatek, który jest przed decyzjami edukacyjnymi/zawodowymi rozwojowo poszukuje odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM? Co jest bazą do znalezienia odpowiedzi KIM CHCĘ BYĆ. 

Zatem doradztwo kariery w moim stylu pracy i odczuciu - jest nie tylko wsparciem w wyborach edukacyjnych, ale także w budowaniu tożsamości.  Doradztwo to zazwyczaj proces krótkoterminowy. Ma na celu budowanie rozwiązań związanych z decyzjami edukacyjnymi i zawodowymi, zwiększenie wiedzy o sobie. 


Jaki jest mój styl pracy i jaki jest cel spotkań?

Pracuję w oparciu o nurt BSFT (TSR - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach) z wykorzystaniem podejścia ACT (nurt uważności i zaangażowania) oraz CBT/RTZ (praca z przekonaniami). Głównym źródłem pracy doradczej jest tzw. praca na zasobach.

Często doradca kojarzony jest jako ta osoba, która po zebraniu informacji mówi: 

"Będziesz (dowolny zawód)" lub "Idź do szkoły (dowolny typ szkoły)"

Nie, to nie jest mój styl pracy. Owszem bywa, że wskazuję pewien obszar, który można wziąć pod uwagę lub źródła wiedzy, natomiast decyzja należy do osoby radzącej się i to ona poszukuje możliwości najlepszych dla siebie.

Zależy mi, aby osoba, która zdecyduje się na doradztwo miała taką wiedzę o sobie i takie narzędzia, aby w przyszłości podobne decyzje mogła podejmować samodzielnie. 


Czy dziecko korzystające z pomocy psychoterapeutycznej / psychiatrycznej może korzystać z doradztwa?

Tak, jak najbardziej! Czasami nawet jest wskazane skorzystanie z tej formy wsparcia. Trzeba mieć jednak mieć na uwadze, że proces doradczy może trwać dłużej lub efekty współpracy mogą się pojawiać wg zasady małych kroczków. W wyjątkowo rzadkich sytuacjach, kiedy nastrój dziecka potrzebuje większej uwagi to  mogę zasugerować spotkanie z psychoterapeutą / lekarzem


Czego można się spodziewać? Jak wygląda proces ?


1. Kontakt z rodzicem / sesja z rodzicem

Jeśli uczeń jest niepełnoletni, wówczas wcześniej spotykam/rozmawiam z rodzicem. Podczas tego spotkania zbieram wywiad, rozmawiamy o mocnych stronach dziecka, ambicjach, barierach dot. wyboru. Dodatkowo poruszamy temat dotyczący kariery Rodzica, co jest wg Rodzica ważne w życiu zawodowym itp. 

Pod sam koniec spotkania przekazuję również informację jak widzę współpracę z dzieckiem (lub rodzicem), zasady współpracy, jak również rozmawiamy jaka forma pracy byłaby zasadna (czasami jest to jedynie badanie testowe, innym razem sesje doradcze). 

Jeśli nastolatek ukończył 18 r.ż. - spotkanie z rodzicem nie jest konieczne

Uwaga. Rodzicu, wiem, że bardzo Ci zależy na dziecku, chcesz wiedzieć "jakie Twoje dziecko jest", by wspierać go w rozwoju. Natomiast podczas spotkań realizowane są cele dziecka (które mogą się różnić od potrzeb Rodzica) Czasem pomysł na sesję lub test jest pomysłem Rodzica. Jeśli dziecko nie podziela pomysłu spotkań lub badania zobowiązana jestem przerwać proces.

2. Konsultacja wstępna z nastolatkiem

Konsultacja wstępna ma na celu wspólne poznanie się, "przełamanie lodów", stworzenie bezpiecznej atmosfery jak również zorientowanie się w potrzebach nastolatka, czy punktu do którego dążymy. W trakcie tego spotkania na ogół luźno rozmawiamy nt. zainteresowań, marzeń, itp. 

W trakcie tego spotkania wykonujemy baterię kwestionariuszy np. Kotwice Scheina, test Młokozz, Ról społecznych Belbina i inne

3. Sesje doradcze / rozwojowe 

Wspólnie pracujemy nad celem. Ilość sesji zależy od osoby radzącej się. Bywa, że współpraca wydłuża się, z powodu potrzeby skupienia się na innym obszarze, który stoi na przeszkodzie do celu. Takim obszarem mogą być np. przekonania, wyostrzona ostrożność, mniejsze poczucie bezpieczeństwa, potrzeba rozwinięcia umiejętności np. planowania.

W pracy korzystam przede wszystkim ... z rozmowy, ale także z metafor, figurek, zdjęć, pracy w przestrzeni, kart pracy.

4. Sesja podsumowująca

Podczas tej części (na oddzielnej lub pod koniec danej sesji) dokonujemy podsumowania. Czasami Rodzic chciałby otrzymać informację zwrotną. Jest taka możliwość, natomiast istotne, by nastolatek o tym wiedział, że taka rozmowa się odbędzie.

5. Monitoring

W ciągu kilku - kilkunastu miesięcy od zakończenia procesu doradczego pozwalam sobie na kontakt z osobą radzącą się z prośbą o krótkie podzielenie się, co się zmieniło od ostatniego spotkania; jak wpłynęły spotkania doradcze na późniejsze wybory. Wspomniany monitoring  najczęściej przybiera formę anonimowej ankiety (wysyłanej zbiorczo). Ankieta ma na celu określenie, które działania / treści w procesie są pomocne, a które nie oraz wprowadzenie ewentualnych zmian


Jak długo trwają sesje?

Standardowa sesja trwa = 55-60 min. W niektórych przypadkach jest możliwość wydłużenia spotkania


Ile jest spotkań?

Doradztwo jest z zasady procesem krótkoterminowym (najkrótszy możliwy czas). Nie umawiam się na konkretną liczbę spotkań. Pod koniec sesji pytam się o potrzebę następnego spotkania. Jeśli osoba radząca się chciałaby kontynuować - to umawiamy się na kolejną sesję, jeśli nie ma potrzeby- wówczas umawiamy się na podsumowanie.

Zazwyczaj proces doradczy zamyka się w 10 spotkaniach  jednak bywa, że spotkań jest więcej albo wystarczy tylko 1. Zdarza się, że nastolatki doświadczający obniżonego nastroju lub zwiększonego lęku, będą potrzebować więcej sesji (lub wpierw przekierowania na psychoterapię/inną formę pomocy)


Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Nie, nie ma potrzeby przygotowywać się specjalnie na spotkanie. Podczas sesji pytam np. o zainteresowania, cel, przypatrujemy się strategiom decyzyjnym, talentom, zdolnościom itp. Często jest tak, że młoda osoba nie zna swoich zainteresowań - i to jest ok. Po mojej stronie jest stworzenie atmosfery bezpiecznej, życzliwej, takiej aby nastolatek na spokojnie mógł się zastanowić nad swoimi zasobami


Jak często są spotkania?

Wedle potrzeb. Najczęściej np. 1 raz na tydzień lub 2 tygodnie, potem może być rzadziej


Jak umówić się  spotkanie?

Poprzez formularz zgłoszeniowy, mailowo anna.sowinska@mailplus.pl, telefonicznie 507 783 781 


Gdzie można się spotkać?

W Warszawie, w gabinecie przy Al. Solidarności 84 lok 6 lub online. Korzystam z ZOOM, MEET, SKYPE.


Czy można odwołać umówioną sesję?

Tak, minimum 48h przed spotkaniem. Odwołanie 24h lub w dniu spotkania należy uiścić kwotę 50% ceny sesji.